//
home

Latest Post

Phantom là gì? Có mấy loại Phantom? Phantom trong cấu trúc BOM

Phantom là gì? Có mấy loại Phantom? Phantom trong cấu trúc BOM Trong quy trình sản xuất thường có một số công đoạn có thời gian rất ngắn, không cần lưu kho item, nhưng vẫn cần quản lý nên người ta gọi đó là Phantoms. Một ví dụ dễ hiểu là trong công đoạn dãn … Continue reading

  • Welcome to Vinh Nguyen's personel blog! :) Have fun!