//
home

Latest Post

TẠI SAO MỌI NGƯỜI MUA HÀNG CỦA BẠN?

TẠI SAO MỌI NGƯỜI MUA HÀNG CỦA BẠN? G. Galilei đã từng nói: ” Bạn không thể dạy dỗ đủ thứ cho một người; bạn chỉ có thể giúp anh ta khám phá bản thân” Có rất nhiều LÝ DO khác nhau giải thích tại sao ai đó lại mua hàng của bạn. Nhưng có … Continue reading

  • Welcome to Vinh Nguyen's personel blog! :) Have fun!