//
you're reading...
Marketing

CÁCH LÀM SITEMAP CHO WEBSITE

IAMBAPRANG_SEO_SITEMAP

Sitemap.xml hỗ trợ Spider tìm kiếm các links trên website của bạn.

1. Bước 1: Vào web http://www.xml-sitemaps.com (web này là uy tín nhất về việc làm sitemap).

– Điền domain website của bạn vào: Starting Url (chú ý redirect nhá)

– Chọn thông số Frequensy

– Tại Priority: bạn có 2 lựa chọn là tự động thiết lập hoặc thiết lập bằng tay. (auto cho nó nhanh)

Click: Start

Chờ cho nó chạy song, web đơn gian thì nhanh, mà phức tạp thì hơi lâu đây.

Khi chạy song bạn sẻ nhận được 1 list các file sitemap, nhưng bạn chỉ cần chú ý đến file sau: sitemap.xml

2. Bước 2: Down file sitemap.xml về máy.

– Sử dụng một trình soạn thảo mở file sitemap.xml đẻ set thông số Priority cho các url theo ý bạn.

Lưu ý: thông số Priority quy định sự quan trọng của các url đối với website của bạn, nếu Url nào quan trọng nên cho nó cao điểm hơn, cao nhất là 1.0 và thấp nhất 0.1

3. Bước 3: Upload lên root web và verify sitemap .
– Ví dụ: http://bapcloud.com/sitemap.xml

IAMBAPRANG_SEO_SITEMAP

HAVE FUN!

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements