//
you're reading...
Relaxing

[Joke] Trò chuyện…

Khám bịnh xong bác sĩ nói với vô bệnh nhân trẻ

– Cô cho tôi xin số điện thoại cuả cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi để báo cô haỵ

– Cô gái trẻ trả lời:

– Dợ , hai ba bữa tém một bữa !

Bác sĩ lắc đầu:

– Không! Chuyện tắm rửa của cô thì tui không cần biết? Tôi muốn biết số điện thoại cuả cô á !

Cô gái trẻ trả lời:

– Dợ ! Hai ba bữa tém một bữa !

Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:

– Cô TẮM mỗi ngày 2 , 3 bận hay là 2, 3 tuần cô tắm 1 lân thì tui không cần biết…..số điện thoại cuả cô kià..

Cô gái trẻ tức tối trả lời:

– Dợ ! En đẻ núa ! Số của en lừa hai ba bữa tém một bửa (237-817)

——————————————————————

Cũng trong phòng mạch, bác sĩ hỏi nữ bịnh nhân tái khám:

-Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi gùi sao?

Cô gái:

Dzợ, em đã đủi gùi, bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém ( 567-0808 )!

Bác sĩ:

-Chời đét !!!

——————————————————————
Một anh Dziệt Nơm dzìa thăm quê hương. Gặp một cô gái xinh xắn ở bến xe đò, anh ngần ngừ muốn làm quen mà hỏng bít tính mần seo. Anh theo cô gái lin xe đò, từ xe đò dzìa tận trong ngõ hẻm, thỉnh thoảng cô gái quay lợi liếc mét nhìn anh cừ làm anh choáng dzáng. Cúi cùng chịu hỏng nủi, anh ngập ngừng lin tiếng:

-Cô ui cô, số điện thoại của cô số mí để tui liên lạc mí cô?

Cô gái cừ lỏn lẻn

-Tém hơi không, tém hơi tém hơi…

-Cô lầm gùi, tui hỏng thích mí kí dzụ nì.

Cô gái đỏ mẹt:

-Thì em núi gùi đó, số của em lờ tém hơi không, tém hơi, tém hơi (820-8282)

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements