//
you're reading...
QAD Ent Application

[QAD] Làm cách nào để copy Progress Database ?

Làm cách nào để copy Progress Database ?

Diễn giải:

 • Ở đây mình sẽ hướng dẫn cách copy Progress DB từ một DB backup có sẵn
 • Môi trường testing trên Linux RH Ent v4.6
 • Công cụ remote là putty
 • Ở đây nguyên tắc làm là sẽ xóa DB TEST trước sau đó thì…
 • Copy DB có instant name này (DB PROD) sang DB có instant name khác (DB TEST)
 • Các bước tiến hành:
  1. Đầu tiên là connect đến server bằng putty trên desktop
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  2. Xem nội dung file startall.sh để kiểm tra lại chính xác physical DB path (bước này rất quan trọng, vì nếu nhầm đường dẫn path thì ảnh hưởng đến dữ liệu hoặc restore nhầm vào chổ khác)
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  3. Tạo biến môi trường trong Linux
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  4. cd đến đường dẫn chính xác đến thư mục DB mà ta cần copy.
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  5. Xóa DB vật lý bằng lệnh $prodel
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  6. “y” để confirm
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  7. tiếp tục prodel cho database adm* và hlp*
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  8. List lại để kiểm tra chính xác ko còn *.db nào cả
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  9. Tiến hành copy DB từ DB PROD bằng lệnh $procopy
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  Quá trình copy DB diễn ra và complete xong 1 DB mfg trước
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  10. Ta thao tác tương tự với adm* và hlp* DBs
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  11. List lại thư mục “vte-test” để kiểm tra *.db
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  12. Startup DBs và startup script lên để chạy QAD app
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  13. Chạy QAD từ desktop:
  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  iambaprang_QAD ERP ENT Application

  Chúc các bạn thành công !!! 😀
  If you have any queries about the issue, pls drop me an email at vinhnlq@gmail.com. Thank you!

  Have fun.

  About iambaprang

  Bap Rang's house

  Discussion

  No comments yet.

  Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

  Connecting to %s

  Advertisements