//
you're reading...
QAD Ent Application

[QAD] Script copy Progress Database

Như chúng ta đã biết quy trình copy database bao gồm 2 bước cơ bản và chủ yếu là: xóa DB và copy lại DB đó từ DB khác đã có. Xem thêm bài viết cụ thể từng bước cách Làm cách nào để copy Progress Database ? tại đây.

1. Bài này sẽ hướng dẫn cách làm ngắn hơn 1 tí , bỏ bước xóa database, copy db từ db khác đã có và overwrite lên db đang có.

2. Ngoài ra hệ thống database Progress thì bao gồm 3 DBs vật lý (mfg*, adm*, hlp*) Do cơ sở dữ liệu của 2 DBs (adm*, hlp*) ko thay đổi. Nên quá trình này ta chỉ cần copy lại database mfg*

Tổng kết lại 2 ý trên, đây là đoạn scripts để chạy crontab tự động cho các bước làm trên, bao gồm 2 files cùng gốc thư mục.

scriptcopy.sh

#PROCOPY DB VTE PROD to VTE TEST
#Script automatically for VTE Customer
#================================================= =
#ENVIROMENT STATUS

DLC=/u01/qad;export DLC
. $DLC/bin/slib_env
PATH=$PATH:$DLC/bin;export PATH

#================================================= =
#DEFINED VTE DB, ADMIN DB and HELP DB

DBNAME1=mfgvte

#================================================= =
#DEFINED VTE-TEST DB, ADMIN DB and HELP DB

DBNAME4=mfgvte-test

#================================================= =
#BACKUP DIR and BACKUP LOGS PROPATH

DBDIR1=/u01/mfgpro/mfgsvr/datavte/vte
DBDIR2=/u01/mfgpro/mfgsvr/datavte/vte-test

#================================================= =
#ProCopy DB by PROGRESS TOOL
cd $DBDIR2

$DLC/bin/procopy $DBDIR1/$DBNAME1 $DBDIR2/$DBNAME4 < /root/yes.txt

#================================================= =

yes.txt

y

Chúc các bạn thành công !!! 😀
Note: Nhớ permission x file nó ko thôi nó ko chạy nha các bạn 🙂

If you have any queries about the issue, pls drop me an email at vinhnlq@gmail.com. Thank you!
Have fun.

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

One thought on “[QAD] Script copy Progress Database

  1. Ngoài ra hệ thống database Progress thì bao gồm 3 DBs vật lý (mfg*, adm*, hlp*) Do cơ sở dữ liệu của 2 DBs (adm*, hlp*) ko thay đổi. Nên quá trình này ta chỉ cần copy lại database mfg*
    Cái này không đúng nhá, adm và help vẫn có thay đổi, copy thì phải copy lại hết !!! Thường là copy cái mfg* và adm*!!! Help khỏi load lại !!

    Posted by phamthanhnhan14 | November 20, 2014, 9:52 AM

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements