//
you're reading...
Marketing

[Marketing] Đôi điều về quản trị sản xuất.

1. Khái niệm sản xuất
Sản xuất là quá trình biến đổi các yếu tố đầu vào thành yếu tố đầu ra, và mục đích của quá trình này là tạo ra giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng.

Đầu vào của sản xuất là nguyên vật liệu, vốn, kỹ thuật, năng lượng,… và đầu ra là các sản phẩm phục vụ, tiền lương, và các yếu tố làm thay đổi môi trường.

Ngày nay, sản phẩm đầu ra của sản xuất là một sản phẩm hữu hình hay dịch vụ. Do đó, dựa vào điều này, người ta chi hệ thống sản xuất thành

 • Hệ thống sản xuất chế tạo (Manufacturing Operation)
 • Hệ thống sản xuất không chế tạo (Non Manufacturing Operation)
 • Chức năng sản xuất là mọi hoạt động lên quan tới việc tạo ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ, nó không chỉ tồn tại trong hệ thống sản xuất chế tạo, mà còn tồn tại trong các lĩnh vực dịch vụ như y tế, vận tải, khách sạn. Nói một cách khái quát sản xuất tồn tại trong mọi tổ chức

  2. Các đặc điểm cơ bản của nền sản xuất hiện đại

 • Hệ thống quản trị sản xuất ngày càng hoàn thiện, và luôn phải tận dụng tất cả các nguồn lực có được của doanh nghiệp. Ngày nay, sản xuất yêu cầu phải có kế hoạch đúng đắn, phải có đội ngũ các kỹ sư, chuyên gia giỏi, công nhân được đào tạo lành nghề, và được trang bị hiện đại
 • Chất lượng ngày càng được quan tâm đúng mực, và trong thế giới ngày nay, chất lượng là còn đường đi duy nhất mang lại sự thành công cho doanh nghiệp
 • Kiểm soát chi phí hợp lý
 • Ứng dụng máy tính vào việc quản trị sản xuất
 • Sự kết nối giữa các nhà sản xuất, giữa khách hàng với nhà sản xuất, và nhà sản xuất với nhà cung cấp ngày càng chặt chẽ hơn
 • Chuyên môn hóa ngày càng cao
 • Outsourcing một dạng mới hình thành và phát triển trong thời gian gần đây mà theo đó, một công đoạn sản xuất nào đó được giao cho đối tác của nhà sản xuất, và sản phẩm sẽ được đưa về doanh nghiệp và tiếp tục quá trình sản xuất.
 • Dựa vào các đặc tính tổ chức, kỹ thuật, và quan trọng nhất là nơi làm việc, người ta phân chia thành các loại hình sản xuất khác nhau

  Loại hình sản xuất khối lượng lớn
  Đặc điểm chính của loại hình sản phẩm được sản xuất ra với khối lượng rất lớn. Với loại hình sản xuất này, người ta sử dụng các thiết bị máy móc chuyên dùng, công nhân được chuyên môn hóa cao. Đường đi của sản phẩm ngắn, ít quanh co, sản phẩm dở dang ít. Kết quả của sản xuất được hạch toán đơn giản, và khá chính xác.

  Sản xuất với khối lượng lớn thể hiện rõ nét ở đặc tính của hệ thống sản xuất liên tục (mà ta sẽ bàn tới trong bài sau)

  Loại hình sản xuất hàng loạt
  Đặc điểm chính của loại hình này là nơi được phân công làm việc sẽ chế biến một số loại chi tiết, bước công việc khác nhau và các chi tiết, bước công việc này thay đổi theo định kỳ

  Trong loại hình này, quá trình sản xuất sẽ liên tục nếu nó đang tiến hành sản xuất, chế biến chi tiết nào đó, nhưng khi chuyển từ chi tiết này sang chi tiết khác thì phải có thời gian ngừng sản xuất.

  Loại hình sản xuất đơn chiếc
  Trong sản xuất đơn chiếc, các nơi làm việc thực hiện chế biến nhiều loại chi tiết khác nhau, nhêều bước công việc khác nhau trong quá trình công nghệ sản xuất sản phẩm. Mỗi loại chi tiết được chế biến với khối lượng rất ít, thậm chỉ là chỉ 1 chiếc

  Sản xuất đơn chiếc thể hiện rõ nét ở đặc tính của hệ thống sản xuất gián đoạn (mà chúng ta sẽ bàn tới trong bài sau)

  Loại hình sản xuất dự án
  Đặc điểm chính của loại hình sản xuất này là nơi làm việc tồn tại trong thời gian ngắn theo qui trình công nghệ sản xuất của một loại sản phẩm hay đơn hàng nào đó

  Loại hình sản xuất dự án cũng là một trong các loại hình mang đặc tính của sản xuất gián đoạn

  Vậy, các yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp tới các loại hình sản xuất và việc triển khai ERP vào cho doanh nghiệp, nhà tư vấn phải xác định rõ loại hình sản xuất của doanh nghiệp để áp dụng đúng và chính xác ERP vào cho doanh nghiệp đó, cùng với mô hình quản lý của ERP này.

 • Trình độ chuyên môn hóa của doanh nghiệp sản xuất một doanh nghiệp có trình độ chuyên môn hóa cao thể hiện ở chủng loại sản phẩm ít, và số lượng sản phẩm mỗi loại rất lớn
 • Mức độ phức tạp của sản phẩm sản phẩm phức tạp, có nhiều chi tiết hợp thành, yêu cầu về mặt kỹ thuật cao, quá trình công nghệ gồm rất nhiều giai đoạn khác nhau, nhiều bước công việc khác nhau. Sản phẩm càng phức tạp thì rất khó khăn trong việc chuyên môn hóa nơi làm việc, nâng cao loại hình sản xuất. Sản phẩm càng đơn giản thì càng nhiều khả năng chuyên môn hóa nơi làm việc và nâng cao loại hình sản xuất
 • Qui mô sản xuất của doanh nghiệp qui mô này thể hiện ở sản lượng sản xuất, số lượng máy móc thiết bị và số lượng nhân công trong doanh nghiệp đó. Qui mô càng lớn, càng dễ chuyên môn hóa.
 • (@internet)

  Advertisements

  About iambaprang

  Bap Rang's house

  Discussion

  No comments yet.

  Leave a Reply

  Please log in using one of these methods to post your comment:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s