//
you're reading...
QAD ERP Enterprise Application, QAD SE, QAD EE

[QAD] How to Use Archive File Reload to reload the data ?

Ở máy client, nhỡ tay delete Archive
iambaprang_QAD ENT Application

Vậy làm cách nào để reload lại Archive File ?
Chạy CHRCLI trên server, login và chạy menu 36.16.5 (Archive File Reload)
iambaprang_QAD ENT Application

Archive log history sau khi bị delete thì thường nằm trong path sau:
MFG/PRO/mfgsvr//
Ở đây path của mình là C:\qad\mfgsvr\chrcli\qadui_db\
File *.hst nằm trong thu mục này sau khi bị delete và được generate theo định dạng glyymmdd.hst (định dạng máy tính của mình là yymmdd)
iambaprang_QAD ENT Application

iambaprang_QAD ENT Application

Sau khi reload lại xong thì thoát logout ra khỏi màn hình CHRCLI
Chạy lại QAD app để kiểm tra lại dữ liệu
iambaprang_QAD ENT Application

iambaprang_QAD ENT Application

iambaprang_QAD ENT Application

Xem chi tiết và Archive-File-Reload on QAD ENT Application
Hết!
Chúc thành công 😀

Note: Xin nói thêm là chuẩn file generate ra của QAD dạng XXyymmdd.hst trong đó XX là của các records type (như GL, AR, IC, and SO).
Nên khi search thì tìm theo tiếp đầu tố XX cho dễ.

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.