//
archives

Archive for

[Music] Bruno Mars – Marry You

Bruno Mars – Marry You Advertisements

[Music] Heart of Gold – Neil Young

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Heart-of-Gold-Neil-Young/ZWZF87UZ.html

[Marketing] Extended Share for Google+ Lets You Share Across Multiple Social Networks

Extended Share for Google+ Lets You Share Across Multiple Social Networks http://www.vikitech.com/10768/extended-share-google-plus-social-networks https://chrome.google.com/webstore/detail/oenpjldbckebacipkfbcoppmiflglnib/related http://freenuts.com/how-to-update-twitter-and-facebook-on-google/

90+ Awe-inspiring Photography Logos

http://www.tripwiremagazine.com/2012/05/photography-logos.html

[Tips] Shortcut for PTS

http://nm7.upanh.com/b5.s29.d1/27df2e486d1f7a720a9144ad9a8a0fc2_44839267.keyboardsphotomanipulationshortc.jpg http://i47.tinypic.com/350qpad.jpg

[Tips] RAID LÀ GÌ VÀ CÓ MẤY LOẠI RAID ?

Trong những năm gần đây việc đầu tư raid cho máy tính để bàn hoặc cho những hệ thống máy tính lớn là điều cần thiết. Trong vài năm trước nghe nói raid có thể gọi là một thứ gì đó xa xỉ nhưng so với thị trường thiết bị máy tính ngày nay và … Continue reading

[CEO] GIAO TIẾP TỐT – CHÌA KHÓA ĐẾN THÀNH CÔNG

Bạn có biết giao tiếp tốt chính là chìa khóa dẫn đến 85% thành công trong công việc. Vậy thế nào là giao tiếp tốt? Đó là khi những điều bạn muốn nói được truyền đạt một cách rõ ràng và chính xác đến người nghe. Đây là một kỹ năng có thể học hỏi … Continue reading

[SP2012] Top 10 Technical Mistakes in SharePoint

Top 10 Technical Mistakes in SharePoint http://www.sharepointpromag.com/blog/sharepoint-pro-by-admins-devs-industry-observers-23/sharepoint-server-2010/top-10-technical-mistakes-sharepoint-142725

[TIP] Cài đặt Microsoft Exchange Server 2010

Cài đặt Microsoft Exchange Server 2010 http://msopenlab.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1314:cai-t-microsoft-exchange-server-2010&catid=102:messaging-system&Itemid=110

[Marketing] 15 Useful Email Marketing Tools for Your Business

15 Useful Email Marketing Tools for Your Business Right now, with stiff competition in the market, the need to adopt innovative, efficient and aggressive yet unintrusive strategies to promote a brand is more serious than before. Indeed it is advisable that you engage in active, continuous and calibrated marketing in any way possible if you … Continue reading