//
archives

Archive for

[relax] 40 địa danh nỗi tiếng tuyệt đẹp của Trung Quốc

40 địa danh nỗi tiếng tuyệt đẹp của Trung Quốc http://travel.cnn.com/shanghai/life/40-beautiful-places-visit-china-943929 Advertisements

[Marketing] Gọi khách hàng là vua hay thượng đế không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào.

“Gọi khách hàng là vua hay thượng đế không quan trọng. Quan trọng là đối xử thế nào.” Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người Hoa trong một cuộc khảo sát về mô hình kinh doanh. Phóng viên : Thưa ông trước khi bán cháo ông … Continue reading

[relax] 35 Clearest Waters In The World To Swim In Before You Die

Đẹp quá! http://dailynewsdig.com/35-clearest-waters-world-swim-die/

[CEO] 10 Tools Every Entrepreneur Should Be Using Right Now

good stuff http://www.buzzfeed.com/h2/shbf/americanexpress/10-tools-every-entrepreneur-should-be-using-right-now

[relax] cafe racer

Có phong cách 😀

[Marketing] Con đường startup

[CEO] Bài học tuổi 40