//
archives

Archive for

[Marketing] 1 số bài học từ Tam Quốc Diễn Nghĩa

1 số bài học từ Tam Quốc Diễn Nghĩa áp dụng vào đời sống thực tế 1. Kinh nghiệm của Lưu Bị cho ta thấy: muốn làm giám đốc hoàn toàn có thể bắt đầu từ việc bán hàng vỉa hè 2. Từ gia đình Tư Mã, ta thấy: đi làm thuê cho người khác, … Continue reading

[CEO] 12 Rules for Startups

12 Rules for Startups

[CEO] Great guide!

Great guide!

[CEO] Do you agree that the way to succeed is to fail first?

 Do you agree that the way to succeed is to fail first?

[quote] “Hãy theo đuổi Niềm Đam Mê và Thành Công sẽ theo đuổi bạn”

Bạn có biết 3 anh chàng này không? Họ có một câu nói rất hay “Hãy theo đuổi Niềm Đam Mê và Thành Công sẽ theo đuổi bạn” 

[Quote]

“Không thể nào thay đổi ngày hôm qua, nhưng ngày hôm nay vẫn còn cơ hội”

[Quote]

“Nếu không dám mạo hiểm và chấp nhận thử thách, bạn sẽ không có cơ hội để tỏa sáng.” – Trần Đăng Khoa

[Relax] 10 Lời khuyên từ Bill Gates