//
you're reading...
QAD Ent Application

[QAD] Tại sao lại lựa chọn giải pháp QAD MFG/PRO ?

Theo bài viết trước đã được viết tại đây, bạn nào chưa đọc thì tham khảo trước khi xem video này nhé:

Video này giải thích vì sao khách hàng lựa chọn giải pháp QAD Enterprise Application cho doanh nghiệp của mình. Các yếu tố và benifits của QAD để họ lựa chọn.

QAD customers share why they chose QAD, and the benefits of choosing a QAD ERP solution.
Think Next – QAD – MFG/PRO – QAD Enterprise Application

Xem thêm thông tin QAD tại đây: http://www.thinknext.vn/diendan/index.php?threads/qad-t%E1%BA%A1i-sao-l%E1%BA%A1i-l%E1%BB%B1a-ch%E1%BB%8Dn-gi%E1%BA%A3i-ph%C3%A1p-qad-mfg-pro.248/

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements