//
you're reading...
CEO

[CEO] So be a leader, Not a boss.

The Boss drives his men,
The Leader inspires them.
The Boss depends on authority.
The Leader depends on goodwill.
The Boss evokes fear.
The Leader radiates love.
The Boss says “I”
The Leader says “We“…

The Boss shows who is wrong.
The Leader shows what is wrong.
The Boss knows how it is done.
The Leader knows how to do it.
The Boss demands respect.
The Leader commands respect.

– Harry Gordon Selfridge

Sếp chỉ dồn ép chỉ tiêu, Lãnh đạo biết truyền cảm hứng.
Sếp phụ thuộc vào quyền uy, Lãnh đạo tin nơi thiện ý.
Sếp mang đến nỗi lo sợ, Lãnh đạo khơi gợi yêu thương.
Sếp thường nói về bản thân,Lãnh đạo nói thay tập thể…

Sếp vạch ra người lầm lỗi, Lãnh đạo chỉ hướng sửa sai.
Sếp biết cách đạt mục đích,Lãnh đạo rõ cách tiến hành.
Sếp đòi hỏi sự tôn kính Lãnh đạo khiến người ngưỡng mộ.

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.