//
you're reading...
QAD Ent Application

[QAD] Thêm vùng lưu trữ bổ sung cho Progress Database

[QAD] Thêm vùng lưu trữ bổ sung cho Progress Database – Add additional storage areas for Progress DB

Thông thường,  Database nói chung và Progress Database nói riêng sẽ cho phép lựa chọn tập tin lớn cho cơ sở dữ liệu của nó để phát triển vượt quá giới hạn 2Gb.

Nhưng, Progress DB cung cấp cho việc kiểm soát kích thước tập tin DB duy nhất. (add new storage area to control single DB file size)
Có một số bước sau để thêm các vùng lưu trữ bổ sung cho cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn:

1. Shutdown cơ sở dữ liệu của bạn trước khi thực hiện hoạt động này.
2. Tạo ra một tập tin mô tả cấu trúc mới để xác định các khu vực mà bạn muốn thêm vào.
Nếu bạn muốn thêm vào khu vực lưu trữ nhiều hơn cho TRHIST và GLTRHIST, hãy tạo một tập tin có tên st store.st với nội dung sau đây:

d “TRHIST”:25,64 . f 2000000
d “TRHIST”:25,64 . f 2000000
d “TRHIST”:25,64 .

d “GLTRHIST”:35,64 . f 2000000
d “GLTRHIST”:35,64 . f 2000000
d “GLTRHIST”:35,64 .

3. Put the store.st into you DB directory, and run prostrct add command
prostrct add <DBName> store.st


4. You may also backup your older production st file, and create a new st file for this new change.
mv mfgprod.st mfgprod.st.20111209
prostrct list mfgprod mfgprod.st

If you have any queries, feel free contact me at vinhnlq [at] gmail.com
Have fun! 😀

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s