//
you're reading...
CEO, Marketing

[CEO] Hãy làm lãnh đạo, đừng làm sếp.

Sếp chỉ dồn ép chỉ tiêu, Lãnh đạo biết truyền cảm hứng.
Sếp phụ thuộc vào quyền uy, Lãnh đạo tin nơi thiện ý.
Sếp mang đến nỗi lo sợ, Lãnh đạo khơi gợi yêu thương.
Sếp thường nói về bản thân,Lãnh đạo nói thay tập thể…

Sếp vạch ra người lầm lỗi, Lãnh đạo chỉ hướng sửa sai.
Sếp biết cách đạt mục đích,Lãnh đạo rõ cách tiến hành.
Sếp đòi hỏi sự tôn kính Lãnh đạo khiến người ngưỡng mộ.

Hãy làm lãnh đạo, đừng làm sếp.

– Harry Gordon Selfridge

 

English version: https://iambaprang.wordpress.com/2014/03/06/ceo-so-be-a-leader-not-a-boss-2/

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

Trackbacks/Pingbacks

  1. Pingback: [CEO] So be a leader, Not a boss. | BắpRang's house - March 6, 2014

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements