//
you're reading...
Relaxing

Nhật ký mọc răng của Con

Nhật ký mọc răng của Con

Con mọc răng theo tiến độ cho phép; với số lượng cách quãng:
2-1-5-8-2 ( 8 cái răng chia làm 2 đợt 3-5 cách nhau khoảng 1 tuần). Đánh dấu 2 đợt nhập viện sốt cao và 1 vài cơn tiêu chảy.

nhật ký mọc răng của trẻ

nhật ký mọc răng của trẻ

(st)

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements