//
archives

Archive for

6 Popular Mobile Development Tools

As the app market matures, developers need to begin thinking about porting their apps across multiple platforms to increase their audience size as much as possible. But, developing an app for each different mobile platform is insanely time consuming and requires knowledge of a wide variety of different programming languages. Luckily, cross-platform development tools have … Continue reading

[Autoloader] OS 10.3.0.1052 cho tất cả các thiết bị BlackBerry 10

Hôm nay, một phiên bản mới có thể nói là phiên bản OS mà anh em quan tâm nhất thời gian qua, OS 10.3.0.1052 đã cho tải về. Đây là phiên bản hệ điều hành đã có thông tin cho rằng đó là bản chính thức đóng gói kèm BlackBerry Passport khi nó được phát … Continue reading