//
you're reading...
QAD Ent Application

QAD ERP – Giải Pháp ERP Tổng Thể Ngành Sản Xuất

QAD ERP – Giải Pháp ERP Tổng Thể Ngành Sản Xuất

  1. Ngành ô-tô cơ giới (Automotive)
  2. Ngành hàng tiêu dùng (Consumer Goods)
  3. Thực phẩm và thức uống (Food & Beverage)
  4. Sản xuất công nghiệp (Industrial Products)
  5. Ngành Công nghệ cao (High Tech)
  6. Ngành y khoa, dược phẩm (Life Science – Pharma/Biotech)
qad-erp ngành sản xuất

qad-erp ngành sản xuất

QAD Vietnam-QAD-ERP_Enterprise Applications

QAD Vietnam-QAD-ERP_Enterprise Applications

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements