//
you're reading...
Relaxing

11 DẠNG KHÁCH HÀNG THƯỜNG GẶP, ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG VÀ CÁCH THUYẾT PHỤC

11 DẠNG KHÁCH HÀNG THƯỜNG GẶP, ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG VÀ CÁCH THUYẾT PHỤC:

Dạng 1: Khách hàng trầm tư

Đặc điểm nhận dạng:
– Ít nói
– Chăm chú lắng nghe
– Hành động chậm rãi
– Suy nghĩ chắc chắn
Thái độ của bạn: Chuyên nghiệp

Dạng 2: Khách hàng chủ động

Đặc điểm nhận dạng
– Tươi cười
– Xởi lỡi
– Quan tâm
Thái độ của bạn: Cởi mở

Dạng 3: Khách hàng đa nghi

Đặc điểm nhận dạng:
– Không đồng ý
– Hay nghi ngờ
– Hay so sánh
Thái độ của bạn: Tự tin

Dạng 4: Khách hàng lịch sự

Đặc điểm nhận dạng:
– Dễ chịu
– Tế nhị
– Không thích bị ép
Thái độ của bạn: Chân thành

Dạng 5: Khách hàng phóng khoáng

Đặc điểm nhận dạng
– Chỉ xem xét tổng quan
– Không đi vào chi tiết
Thái độ của bạn: Nhanh chóng

Dạng 6: Khách hàng kỹ tính

Đặc điểm nhận dạng:
– Phân tích kỹ
– Đi vào chi tiết
– Hỏi rất nhiều
Thái độ của bạn: Kiên trì

Dạng 7: Khách hàng chảnh, hách dịch

Đặc điểm nhận dạng:
– Thích ra lệnh
– Khó tính một cách quá đáng
Thái độ của bạn: Nhún nhường

Dạng 8: Khách hàng nhút nhát

Đặc điểm nhận dạng:
– Tránh né,
– Sợ bị gạt
– Không dám quyết định
Thái độ của bạn: Ân cần

Dạng 9: Khách hàng nóng tính

Đặc điểm nhận dạng:
– Ít hài lòng
– Hay cự nự
– Hễ một chút là làm to chuyện
Thái độ của bạn: Khéo léo

Dạng 10: Khách hàng thờ ơ

Đặc điểm nhận dạng:
– Không có động cơ rõ rệt
– Nhiều khi chỉ muốn tham khảo
Thái độ của bạn: Gây chú ý

Dạng 11: Khách hàng do dự

Đặc điểm nhận dạng:
– Có động cơ mua hàng, nhưng vì nhiều lý do
– Luôn lưỡng lự, không dám quyết định
Thái độ của bạn: Quyết dùm

Còn bạn thuộc dạng khách hàng nào?

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements