//
archives

Archive for

10 CHIẾN THUẬT GIÚP BẠN LÀM VIỆC THÔNG MINH HƠN.

10 CHIẾN THUẬT GIÚP BẠN LÀM VIỆC THÔNG MINH HƠN. 1. Định luật Parkinson “Nếu bạn đợi đến phút cuối mới bắt đầu làm việc, thì việc đó sẽ chỉ mất một vài phút để hoàn thành,” là những gì Cyril Northcote Parkinson đã quan sát được. Chúng ta đều đã trải qua Định luật … Continue reading

SÀI GÒN TÁNH KÌ

SÀI GÒN TÁNH KÌ Một dạo, tôi quen một bà chị làm hướng dẫn viên du lịch người xứ nẫu (Bình Định) tên Hoa, chị nói : -Lần đầu chị vô Sài Gòn thấy nhiều cái kì lắm em, như ở quê chị không ai ăn cơm tấm buổi sáng hết người ta ăn hủ … Continue reading

7 CÔNG THỨC VIẾT QUẢNG CÁO VƯỢT THỜI GIAN

7 CÔNG THỨC VIẾT QUẢNG CÁO VƯỢT THỜI GIAN Viết quảng cáo vừa là một nghệ thuật, đồng thời cũng là một khoa học. Với tư cách là một nghệ thuật, công việc viết quảng cáo đòi hỏi chúng ta không chỉ phải có kỹ năng bán hàng và viết tốt, mà còn phải biết … Continue reading

The Power of Visuals: How four companies effectively used visual content and three tools to get you started

The Power of Visuals: How four companies effectively used visual content and three tools to get you started http://sherpablog.marketingsherpa.com/consumer-marketing/effective-visual-content/  

Bluehost: Set up Google Apps MX records

Bluehost: Set up Google Apps MX records https://support.google.com/a/answer/6149032?hl=en&ref_topic=4445318&vid=1-635763288113597883-3214708770

Namecheap: Set up Google Apps MX records

Namecheap: Set up Google Apps MX records https://support.google.com/a/answer/87127?hl=en&ref_topic=4446024&vid=1-635763288113597883-3214708770

27 tuyệt chiêu marketing cho ngân sách nhỏ

10 PRODUCTIVITY APPS NON-PROFITS MUST KNOW

10 PRODUCTIVITY APPS NON-PROFITS MUST KNOW There are, however, some useful and effective productivity tools and apps available online that a non-profit organization must use or at least know. Those tools are free or come at minimal cost but are designed to boost the productivity level across an organization and make your work life easier. … Continue reading

Công cụ lập kế hoạch từ khóa

Công cụ lập kế hoạch từ khóa   https://support.google.com/adwords/answer/2999770

CHỨNG CHỈ QUẢNG CÁO MICROSOFT

CHỨNG CHỈ QUẢNG CÁO MICROSOFT GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT ACADEMY Bên cạnh các chứng chỉ quảng cáo nổi tiếng của Google adwords, Facebook thì Microsoft còn có một chứng chỉ xác nhận về quảng cáo trực tuyến mà không phải ai củng biết. Chứng chỉ này mang tên microsoft digital academy cấp cho những người đậu … Continue reading