//
you're reading...
Marketing

CHỨNG CHỈ QUẢNG CÁO ADWORDS

GIỚI THIỆU VỀ GIẤY CHỨNG CHỈ ADWORDS

Giấy chứng chỉ quảng cáo Google AdWords Certification của hệ thống google partners là sự công nhận chuyên nghiệp mà Google cung cấp cho những cá nhân thể hiện sự thành thạo về các khía cạnh cơ bản và nâng cao về tầm hiểu biết về quảng cáo trực tuyến của người sử dụng  AdWords. Bên cạnh đó chứng nhận, chứng chỉ quảng cáo Google AdWords cho phép các cá nhân chứng minh rằng Google công nhận họ là chuyên gia quảng cáo online.

Bài viết này có thông tin về các kỳ thi, bao gồm cả cách để chuẩn bị cho các kỳ thi và cách truy cập chúng. Bài viết cũng bao gồm thông tin về điểm đỗ và giới hạn thời gian cho mỗi kỳ thi.

CÁC KÌ ĐỂ CÓ ĐƯỢC CHỨNG CHỈ QUẢNG CÁO ADWORS

Google Adwords Certification có tất cả 6 kì thi chính bao gồm các kiến thức cơ bản cho đến nâng cao về hiểu biết của bạn về quảng cáo trực tuyến về các kênh như quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo trực tuyến, quảng cáo hiển thị, quảng cáo trên di động …. Sau đây là nội dung chi tiết các bài thi củng như là thời gian, mức điểm để đậu. Và bạn chỉ cần đậu 2 bài trong số đó là có thể có được chứng nhận quảng cáo google adwords. VD: Adwords căn bản + quảng cáo tìm kiếm.

BÀI THI NỘI DUNG ĐIỂM ĐẠT CÂU HỎI THỜI GIAN
Awords căn bản Bài kiểm tra này bao gồm các khái niệm cơ bản và trung cấp, bao gồm những lợi ích của quảng cáo trực tuyến và AdWords, cũng như các phương pháp hay nhất để quản lý và tối ưu hóa chiến dịch AdWords 80% 100 CÂU 120 PHÚT
Quảng cáo tìm kiếm Bài kiểm tra này bao gồm các khái niệm nâng cao, bao gồm các phương pháp hay nhất để tạo, quản lý và tối ưu hóa chiến dịch Tìm kiếm 80% 98 CÂU 120 PHÚT
Quảng cáo hiển thị Bài kiểm tra này bao gồm các khái niệm nâng cao, bao gồm các phương pháp hay nhất để tạo, quản lý và tối ưu hóa chiến dịch Hiển thị 80% 87 CÂU 120 PHÚT
Quảng cáo mua sắm Bài kiểm tra này bao gồm các khái niệm cơ bản và nâng cao, bao gồm tạo tài khoản Merchant Center và nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cũng như tạo và quản lý chiến dịch Mua sắm 80% 63 CÂU 90 PHÚT
Quảng cáo trên di động Bài thi này bao gồm các khái niệm cơ bản và nâng cao về quảng cáo trên di động; bao gồm định dạng quảng cáo, đặt giá thầu và nhắm mục tiêu, cũng như đo lường và tối ưu hóa chiến dịch 80% 70 CÂU 90 PHÚT
Quảng cáo video Bài kiểm tra này bao gồm các khái niệm cơ bản và nâng cao, bao gồm các phương pháp hay nhất để tạo, quản lý và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo video trên YouTube và web 80% 74 CÂU 90 PHÚ

CÁCH ĐĂNG KÍ THI GOOGLE ADWORDS

Để đăng kí dự ki chứng chỉ quảng cáo google adwords các bạn vào link

https://www.google.com/partners/

Advertisements

About iambaprang

Bap Rang's house

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements