//
archives

Archive for

Kinh nghiệm vàng khi bị Cảnh sát giao thông dừng xe

Hầu hết mọi người đều bối rối và lo sợ bị Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra dù… thấy mình không vi phạm gì. Dưới đây là cẩm nang ứng xử khi bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe mà người đi đường cần biết. Sau đây là cẩm nang … Continue reading

Marketing Technology Landscape Supergraphic (2015)

Marketing Technology Landscape Supergraphic (2015) http://chiefmartec.com/2015/01/marketing-technology-landscape-supergraphic-2015/ There’s a lot of marketing technology in the world, my friend. The 2015 edition of my marketing technology landscape supergraphic has been released, now with 1,876 vendors represented across 43 categories. To actually read it, you need a hi-res version (be prepared to zoom and scroll, and then zoom … Continue reading