//
archives

Archive for

Tổng hợp về sử dụng từ khóa Google AdWords đầy đủ nhất

Tổng hợp về sử dụng từ khóa Google AdWords đầy đủ nhất Advertisements

Best advice if you’re just starting or growing a business

Best advice if you’re just starting or growing a business: Focus at your customer more than your product. Get fixed on your customer experience, and your product will keep changing to serve them best. But fix your product, and customers will find a path that fits them, with or without you. If you’re waiting on … Continue reading

9 Câu Hỏi Trước Khi Bạn Làm Quảng Cáo Google AdWords

Google AdWords là công cụ quảng cáo trực tuyến mạnh mẽ, mà ở đó bạn có thể đạt được mục tiêu ở mức cao nhất, tối ưu chi phí ở mức thấp nhất. Và tất nhiên, Google AdWords không hề đơn giản! Trước khi bạn toát mồ hôi để SETUP tài khoản, hãy dành chút … Continue reading

Nghệ Thuật Kinh Doanh

Nghệ Thuật Kinh Doanh

Mẹ sẽ không dạy con

Mẹ cho con hình hài, nhưng đất nước cho con nguồn cội. Mẹ dạy con gọi cha, nhưng đất nước cho con tiếng nói. Mẹ nuôi dạy con lớn, nhưng đất nước cho con sức vóc làm người … Con hỏi mẹ : “Sao đất nước mình nhỏ bé, không đẹp đẽ trong mắt bạn … Continue reading