//
archives

Archive for

Use These 24 Tools to Run Your Business From Anywhere in the World

1. Basecamp Even on the road, you need to connect with your staff. Basecamp allows you to manage projects, communicate with your team and stay on top of who’s assigned to what tasks. Never be out of touch, no matter where you are. 2. Boomerang When you’re working abroad, your time zone may not be lined … Continue reading

10 Lợi ích CRM đem lại cho doanh nghiệp của bạn

10 Lợi ích CRM đem lại cho doanh nghiệp của bạn CRM – Quản lý quan hệ khách hàng là hệ thống mang lại rất nhiều lợi ích lớn cho doanh nghiệp, bởi hiện nay, khách hàng đã được các doanh nghiệp đặt vào trung tâm. Tập trung vào việc chăm sóc khách hàng sẽ … Continue reading

Quy trình Marketing, Lead Management, Opportunity Management

Quy trình Marketing, Lead Management, Opportunity Management (Marketing, Lead Management, Opportunity Management Diagram Processes)

Download Adobe CC Full Crack

Trong các phần trước Cộng Đồng Design đã chia sẻ với các bạn link download của một loạt phần mềm của Adobe hay Corel … Và hôm nay Cộng Đồng Design chia sẻ tới các bạn Link Download trọn bộ Adobe CC Full Crack mới nhất hiện nay. Và xin công bố là theo thông tin được biết thì đây có lẽ là … Continue reading

MikroTik Flasher Tool

WINDOWS:https://dl.dropboxusercontent.com/u/25291025/MikrotikFlasher_Windows_20150512.exe MAC: https://dl.dropboxusercontent.com/u/25291025/MikrotikFlasherMac.zip

Khi mua hàng, chỉ cần nói: “Tôi trả bằng Google”

Khi mua hàng, chỉ cần nói: “Tôi trả bằng Google” Google hôm nay giới thiệu một phương thức thanh toán mới theo kiểu rảnh tay có tên là “Hands Free” dành cho cả Android và iOS. Khi thanh toán trong cửa hàng, người dùng chỉ cần nói “tôi muốn trả bằng Google” là xong, không … Continue reading

15 điều cần nhớ khi làm Dịch vụ

15 điều cần nhớ khi làm Dịch vụ