//
archives

Archive for

6 Reasons Your Sales Team Is Underperforming

6 Reasons Your Sales Team Is Underperforming https://www.entrepreneur.com/article/274066 Advertisements

Thông số đặt tả của Thiết bị AP WiFi RB951UI 2HnD MicroTik 951Ui

Thông số đặt tả của Thiết bị AP WiFi RB951UI 2HnD MicroTik 951Ui • Chuyên dụng: Trong nhà • Chuẩn: 802.11 b/g/n (300 Mbps) • Tần số: 2.4 Ghz • Chế độ: AP • Công suất phát : Mạnh • Anten tích hợp sẵn: MIMO 2×2 • Bảo mật: WEP, WPA, WPA2, 802.11i • Hổ … Continue reading

File thiết kế FREE

File thiết kế FREE http://www.freepik.com/popular-vectors