//
archives

Archive for

Bài học kinh doanh

BÀI HỌC KINH DOANH Cô thuê anh 4 triệu để anh đóng giả làm người yêu về ra mắt bố mẹ cô. Không ngờ, bố mẹ cô lại rất quý anh, và cũng muốn hai người tiến triển nhanh, nên đêm hôm đó, họ đã ép cô và anh phải ngủ chung phòng. Nằm cạnh … Continue reading

[vTigerCRM] vtiger CRM 6.4 – the second connection with Elastix 2.5.

[vTigerCRM] vtiger CRM 6.4 – the second connection with Elastix 2.5. 1. target Vtiger CRM goals in connection with Elastix is able to click-to-call from the web page. Of vtiger CRM and a balloon pop-up on the page when vtiger CRM incoming call comes in. The first step to see diagram before. – IP of … Continue reading

[vTigerCRM] Cài đặt vtigerCRM 6.4 installation

vtiger CRM 6.4 – the first installation. Vtiger CRM 6.4 is installed on a CentOS 6.7. First, install CentOS 6.7 64-bit. Select packages Web Server, install mysql-server, php-mysql, php-imap, php-curl, php-xml. #yum install mysql-server php-mysql. #yum install php-imap php-curl php-xml. disable firewall using command setup. #setup then disable firewall disable selinux by edit file / … Continue reading

[Infographic] Jeff Bezos – “ông trùm” lĩnh vực bán hàng trực tuyến

[Infographic] Jeff Bezos – “ông trùm” lĩnh vực bán hàng trực tuyến https://tinhte.vn/threads/infographic-jeff-bezos-ong-trum-linh-vuc-ban-hang-truc-tuyen.2595536/ Jeff Bezos là một doanh nhân và nhà đầu tư người Hoa Kỳ. Ông là một trong những người có vai trò quan trọng trong sự phát triển của thương mại điện tử. Ông sở hữu trong tay hãng sách điện tử … Continue reading

25+ Ways to Optimize your Google AdWords Campaigns

25+ Ways to Optimize your Google AdWords Campaigns   25+ Ways to Optimize your Google AdWords Campaigns