//
archives

Archive for

Xin đừng vô ơn.

Xin đừng vô ơn. Tôi chẳng thích Mỹ, đất nước của những người nô lệ gồng mình để chi trả cho sự hào nhoáng bên ngoài. Tôi chẳng thích Thái Lan, đất nước chẳng hề bị tàn phá bởi nước ngoài mà luôn bạo loạn nước trong. Tôi chẳng thích Nhật, nó chẳng khác gì … Continue reading