//
archives

Archive for

Các phân hệ chính core của giải pháp ERP

Các phân hệ chính core của giải pháp ERP QUẢN LÝ MUA HÀNG – CÔNG NỢ – QUAN HỆ NHÀ CUNG CẤP Quản lý quan hệ nhà cung cấp Quản lý thông tin Quản lý hạn mức tín dụng Phân loại nhà cung cấp Quản lý hạn mức nợ của nhà cung cấp Quản lý … Continue reading

QUY TRÌNH LƯƠNG, THƯỞNG, QUẢN LÝ NHÂN SỰ 

TẤT TẦN TẬT QUY TRÌNH LƯƠNG, THƯỞNG, QUẢN LÝ NHÂN SỰ ==================================== Nếu bạn là nhân viên Nhân sự, tôi tin chắc rằng, 15 quy trình về lương, thưởng, quản lý nhân sự này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều 1. Quy trình tuyển dụng 2. Quy trình thực tập, làm việc bán thời … Continue reading