//
archives

Archive for

Tổng quan về QAD ERP và các Modules liên quan

Tổng quan về QAD ERP và các Modules liên quan Doanh nghiệp của bạn là doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp của bạn nằm trong các chuyên nghành về cơ giới, về hàng tiêu dùng, thực phẩm & giải khát, công nghệ cao, sản xuất các thiết bị công nghệ, và nếu doanh nghiệp của … Continue reading

Truncate Oracle database sau đó load dump table .d vào Oracle Database trên Progress OpenEdge

Truncate Oracle database sau đó load dump table .d vào Oracle Database trên Progress OpenEdge Chép tất cả các file .d cần load vào tables để vào 1 thư mục riêng. Connect vào Oracle bằng sqlplus bằng cách chạy Start > Run > gõ CMD Ở dấu nhắc command line gõ tiếp ORACLE_SID=<tên sid> SQL> … Continue reading

Tuyển Dụng: Nhân viên tư vấn triển khai giải pháp ERP / ERP Application Consultant

CÔNG TY TNHH THINK NEXT tư vấn các giải pháp về: 1. ERP MANUFACTURING NGÀNH SẢN XUẤT 2. CRM ERP 3. MOBILE APPLICATION 4. DIGITAL MARKETING ONLINE Website: www.thinknextco.com hoặc www.thinknext.vn Hotline: 0938 48 4986 hoặc 0938 42 5986 CÔNG TY TNHH THINK NEXT đã nhiều năm kinh nghiệm triển khai giải pháp tư vấn và triển khai … Continue reading

Best quote from Steve Jobs

“Không có lý nào chúng ta thuê những người tài giỏi mà còn phải nói cho họ biết họ phải làm những gì. Chúng ta phải thuê những người tài giỏi để họ nói cho chúng ta biết phải làm gì.” (Steve Jobs) Best quote from Steve Jobs