//
archives

Linux – Unix

This category contains 8 posts

ISOs Red Hat Enterprise Linux

ISOs Red Hat Enterprise Linux PLEASE NOTE: Red Hat Linux is no longer a supported platform and may no longer be available for download. You should consider one of the following options: For a supported version of Red Hat: Red Hat Enterprise Linux For a no cost product sponsored by Red Hat: Fedora There are also a variety of RHEL … Continue reading

GUIDE RESTORE ORACLE DATABASE AND SCRIPT RESTORE

GUIDE RESTORE ORACLE DATABASE AND SCRIPT RESTORE Sử dụng user oracle Vi  ~/.bash_profile Xóa hết những cấu hình đã cài từ lúc install ORACLE          Sau đó vào để file backup cần restore vào thư mục backup/live (mkdir backup/live) và dung root phân quyền 777 Cd tmp Tạo pfile inittemp.ora với nội dung orcl.__db_cache_size=301989888 orcl.__java_pool_size=4194304 orcl.__large_pool_size=4194304 … Continue reading

Guide install Oracle in Linux

Guide install Oracle in Linux Tài liệu này mô tả cài đặt Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1) (64-bit) trên Oracle Linux Redhat 6.4 (64-bit). Máy chủ cài đặt có 4Gb RAM, 6Gb swap, SELinux và Firewall đều được disabled. Tài khoản cài đặt không phải tài khoản root (vì Oracle không cho phép cài … Continue reading

Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows

Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows Cài đặt Oracle Client để kết nối tới 1 database server để thực hiện các thao tác với đó thông qua SQL*Plus hoặc những công cụ tương tự. Để sử dụng 1 số chức năng khác ví dụ như Oracle Spreadsheet Add-In for Predictive Analytics Download ở đâu: … Continue reading

Thuốc bổ vSphere verion 6x

Thuốc bổ vSphere verion 6x https://drive.google.com/drive/folders/0Bzfk5fe_48FBeHdXNUwwc3Y0aFk  

[Mikrotik] Hướng dẫn Cấu hình quản lý Băng thông trên Mikrotik Router

[Mikrotik] Hướng dẫn Cấu hình quản lý Băng thông trên Mikrotik Router

[Linux] Cài đặt Linux Ubuntu như thế nào ?

Cài đặt Linux Ubuntu như thế nào ? Chúc các bạn thành công! 😀 If you have any queries about the issue, pls drop me an email at vinhnlq@gmail.com. Thank you! Have fun.

[Linux] Cài đặt Linux RedHat như thế nào ?

Cài đặt Linux RedHat như thế nào ? Chúc các bạn thành công ! 😀