//
archives

QAD Ent Application

This category contains 67 posts

GUIDE RESTORE ORACLE DATABASE AND SCRIPT RESTORE

GUIDE RESTORE ORACLE DATABASE AND SCRIPT RESTORE Sử dụng user oracle Vi  ~/.bash_profile Xóa hết những cấu hình đã cài từ lúc install ORACLE          Sau đó vào để file backup cần restore vào thư mục backup/live (mkdir backup/live) và dung root phân quyền 777 Cd tmp Tạo pfile inittemp.ora với nội dung orcl.__db_cache_size=301989888 orcl.__java_pool_size=4194304 orcl.__large_pool_size=4194304 … Continue reading

Guide install Oracle in Linux

Guide install Oracle in Linux Tài liệu này mô tả cài đặt Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1) (64-bit) trên Oracle Linux Redhat 6.4 (64-bit). Máy chủ cài đặt có 4Gb RAM, 6Gb swap, SELinux và Firewall đều được disabled. Tài khoản cài đặt không phải tài khoản root (vì Oracle không cho phép cài … Continue reading

Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows

Hướng dẫn cài đặt Oracle Client 11R2 trên Windows Cài đặt Oracle Client để kết nối tới 1 database server để thực hiện các thao tác với đó thông qua SQL*Plus hoặc những công cụ tương tự. Để sử dụng 1 số chức năng khác ví dụ như Oracle Spreadsheet Add-In for Predictive Analytics Download ở đâu: … Continue reading

Progress OpenEdge 32bit -Error -1012 when connecting to 64-bit Oracle database

Progress OpenEdge 32bit -Error -1012 when connecting to 64-bit Oracle database Error Message: ORACLE error -1012 see “ORACLE Error Messages and Codes Manual”. (1252) Unable to load shared library. (14945) Cause: Since Progress/OpenEdge is 32-bit, the 64-bit OCIW32.DLL/OCI.DLL cannot be loaded. The Oracle 64-bit RDBMS installation is shipped with a 64-bit version of the Oracle Client … Continue reading

Các phân hệ chính core của giải pháp ERP

Các phân hệ chính core của giải pháp ERP QUẢN LÝ MUA HÀNG – CÔNG NỢ – QUAN HỆ NHÀ CUNG CẤP Quản lý quan hệ nhà cung cấp Quản lý thông tin Quản lý hạn mức tín dụng Phân loại nhà cung cấp Quản lý hạn mức nợ của nhà cung cấp Quản lý … Continue reading

Tính năng nổi bật của QAD ERP Manufacturing Software

ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP Ngành ô-tô cơ giới (Automotive) Ngành hàng tiêu dùng (Consumer Goods) Thực phẩm và thức uống (Food & Beverage) Sản xuất công nghiệp (Industrial Products) Ngành Công nghệ cao (High Tech) Ngành y khoa, dược phẩm (Life Science – Pharma/Biotech) QAD ERP CHỨC NĂNG QAD quản trị Bán hàng QAD quản … Continue reading

Enterprise Manufacturing Industry (Đối tượng Doanh Nghiệp Sản Xuất)

Enterprise Manufacturing Industry (Đối tượng Doanh Nghiệp Sản Xuất) Ngành ô-tô cơ giới (Automotive) Ngành hàng tiêu dùng (Consumer Goods) Thực phẩm và thức uống (Food & Beverage) Sản xuất công nghiệp (Industrial Products) Ngành Công nghệ cao (High Tech) Ngành y khoa, dược phẩm (Life Science – Pharma/Biotech)  

Progress Bravepoint MDBA Services

Watch this high-octane webinar and learn how you can get peak database performance with our Managed Database Administration (MDBA). In just one information-packed hour, you’ll learn how our MDBA Team – the expert Progress® BravePoint™ “pit crew”– can get your database firing on all cylinders.

QAD Visionary 2015 – Scosche Industries

QAD Visionary 2015 – Scosche Industries Scosche Industries recently received the prestigious QAD Visionary Award at the 2015 QAD Explore event in Washington, D.C. This award recognizes a company that realizes its vision and transforms its organization in a significant way through the use of new technology from QAD. It’s another example of Scosche’s ongoing … Continue reading

QAD – 2015 Stratus Award Finalists

THE 2015 STRATUS AWARDS SHOWCASE COMPANIES AND PRODUCTS THAT ARE DRIVING GLOBAL ADOPTION OF CLOUD-BASED SERVICES. Philadelphia, PA–The Business Intelligence Group announced the winners of the 2015 Stratus Awards for Cloud Computing today. The crowd-sourced industry awards program recognizes companies, executives, and services whose innovative approaches are helping to accelerate the development and adoption of the cloud … Continue reading