//
archives

Softwares

This category contains 40 posts

Tìm hiểu về biến môi trường PATH trong Linux

Tìm hiểu về biến môi trường PATH trong Linux Có bao giờ các bạn thắc mắc rằng: khi gõ vào một lệnh trong Linux thì chương trình Shell, ví dụ như bash sẽ tìm kiếm file thực thi của lệnh đó như thế nào không? Và có bao giờ bạn gặp phải trường hợp: khi … Continue reading

Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center

VSICM65_M02_VirtualizationIntro Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center

Copy / truy suất dữ liệu Mac OS trên Hệ điều hành Windows

Copy / truy suất dữ liệu Mac OS trên Hệ điều hành Windows Phần mềm Macdrive giúp bạn truy suất dữ liệu của Mac OS trên Hệ điều hành Windows dễ dàng, Bạn chỉ cần cài phần mềm MacDrive vào trong Windows thì có thể sử dụng trial trong vòng 6 ngày. Download tại đây: http://down4.dailyuploads.net:182/d/zecmf5geoghlriinondlafyeibvxugutbdeglj4ytj7hknyvpfsjprfh/MacDrive%2010.rar … Continue reading

Tools You Need to Optimize Your Mobile Apps

Tools You Need to Optimize Your Mobile Apps https://medium.com/@jack.carter/tools-you-need-to-optimize-your-mobile-apps-5e22b5520dde#.erpug0fwm View story at Medium.com

Tổng hợp các công cụ Meeting Video Conference miễn phí

Tổng hợp các công cụ Meeting Video Conference miễn phí: Citrix Gotomeeting Cisco Webex Skype Hangouts Vydio JoinMe Zoom.us Nếu bạn muốn tìm giải pháp free meeting online thì có thể tham khảo giải pháp gotomeeting tại đây: https://free.gotomeeting.com Phù hợp cho meeting online công ty vừa và nhỏ, tốc độ tải nhanh, delay thấp, … Continue reading

How to Build and Design iOS Video Chat Apps Using Swift

https://www.twilio.com/blog/2016/03/how-to-build-and-design-ios-video-chat-apps-using-swift.html http://quickblox.com/developers/Sample-webrtc-ios https://www.npmjs.com/package/rtc-stream https://github.com/vmolsa/rtc-stream/tree/master/examples http://doc-kurento.readthedocs.io/en/stable/tutorials/node/tutorial-one2one.html http://peerjs.com

6 Steps in A Common UX Design Process

6 Steps in A Common UX Design Process View story at Medium.com View story at Medium.com

UX Tools for Wireframing and Prototyping

What are the UX Design Tools you use to materialize and communicate your design ideas? What are the best tools for wireframing, prototyping, user testing, information architecture or simply managing your design activities? We usually prefer tools that are unexpensive (ok, everyone does), that do not require software installation and that provide us with a … Continue reading

Tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn về vtigerCRM và Demo sản phẩm vtigerCRM

Tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn về vtigerCRM và Demo sản phẩm vtigerCRM Xem ở đây tổng hợp các tài liệu documentation về vtigerCRM: https://helpdocs.vtiger.com/docs Xem ở đây tổng hợp về các video/webinar về vtigerCRM: https://www.youtube.com/channel/UCrMRn8aCXBzQJ2qU79tfU7g https://vimeo.com/vtiger/videos/sort:date/format:detail Muốn xem demo sản phẩm vtigerCRM với các chuyên gia, đặt lịch với họ để xem trực tuyến tại … Continue reading

Cool UI mobile app animations

Cool UI mobile app animations tại đây, tại đây, tại đây

Advertisements